Molestowanie małoletnich, przez katolickich księży jest problemem globalnym Jest wyrazem nie tylko seksu, ale także poczucia bezkarności i władzy, jej codziennego nadużywania i arogancji  wśród ludzi w sutannach
Copyright © 2007 - 2018 RuchOfiarKsiezy.Org   |  Zakroczym.Info Dozwolone rozpowszechnianie materiału z zaznaczeniem skąd pochodzi
Rok 1992 - biskupi Stanów Zjednoczonych spotykają się w South Indiana aby przyznać iż niektórzy z nich ukrywają fakty wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży przez podwładnych im księży.
Rok   1992/3   -   ksiądz   James   Porter   z   diecezji   Fall   River   w   stanie   Massachusetts   oskarżony   zostaje   o seksualne   wykorzystywanie   małoletnich.   Zarzucane   mu   przestępstwa   miały   miejsce   w   latach   1960/70. Ksiądz James Porter przyznał się do 41 wypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich.
Rok 1993 - po raz pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych i przypuszczalnie świata, Diecezja Rzymsko- Katolicka w Dallas, podana zostaje do sądu na tle seksualnego wykorzystywania małoletnich przez księdza Rudolph Kos - jako pracownika diecezji.

13  

lipca  

1998  

-  

Diecezja  

Rzymsko-Katolicka  

w  

Dallas  

zmuszona  

zostaje  

do  

zapłacenia  

31  

milionów  

na  

rzecz

ofiar pedofila księdza Rudolpha Kos

Rok 1999 - były ksiądz John Geoghan przesłuchiwany jest w związku z oskarżeniem o zgwałcenie dziecka.
8   stycznia   2002   -   Watykan   opublikował   instrukcję   dotyczącą   dalszego   postępowania   władz   kościelnych   w stosunku   do   masowych   przypadków   pedofilstwa   w   środowisku   księży.   Od   tego   czasu   wszystkie   przypadki wykorzystywania seksualnego muszą być raportowane bezpośrednio do Rzymu.
9   stycznia      2002   -   arcybiskup   kardynał   Bernard   F.   Law   przeprasza   ofiary   księży   pedofilów   i   przyrzeka "twardą rękę" dla tych, którzy ośmielą się "dotknąć" małoletniego.
18   stycznia   2002   -   były   ksiądz   John   Geoghan   oskarżony   jest   o   zgwałcenie   10-cio      letniego   chłopca,   uznany zostaje winnym i w późniejszym terminie skazany na 10 lat więźenia.
10   lutego   2002   -   kardynał   Bostonu   Bernard   F.   Law   oświadcza   w   czasie   nabożeństwa   niedzielnego,   że   nie ma zamiaru zrezygnować z zajmowanego stanowiska.
4    kwietnia    2002    -    dwóch    mężczyzn    z    Florydy    i    Oregon    rozpoczynają    poczynania    prawne,    w    których symbolicznie   powołują   do   sądu   Watykan   za   ukrywanie   przestępstw   seksualnych   popełnionych   przez   księży katolickich.
8   kwietnia   2002   -   zebrane   dokumenty   oskarżające   księdza   Paul   Stanley,   udowadniają,   że   wielokrotnie wypowiadał   on   opinię   pozytywną   dotyczącą   seksu   pomiędzy   dorosłym   mężczyzną   a   małoletnim   chłopcem. Władze archidiecezji zawsze udzielały mu poparcia, "nie widząc w jego wypowiedziach nic alarmującego".
3   kwietnia   2002   -   skandal   seksualny   nie   słabnie,   zgłaszają   się   nowe   ofiary   wykorzystywania   seksualnego przez   księży   katolickich.   Papież   zwołuje   do   Rzymu,   zebranie   nadzwyczajne,   wszystkich   kardynałów   Stanów Zjednoczonych.
2    maja    2002    -    ksiądz    Paul    Shanley    zostaje    aresztowany    w    Kalifornii    i    oskarżony    o    zgwałcenie    trzech małoletnich.
13   czerwca   2002   -   biskupi   Stanów   Zjednoczonych   uchwalają   "zero   tolerancji"   dla   księży   wykorzystujących seksualnie   małoletnich.   Watykan   nie   akceptuje   uchwały   i   tłumacząc   to   "troską   o   prawa   księży"   żąda   zmian jej treści.
17      września      2002   -   zakonnik   z   Boston,   Jezuita   James   Talbot   został   postawiony   w   stan   oskarżenia   o zgwałcenie trzech małoletnich .
4   grudnia      2002   -   archidiecezja   bostońska      otrzymuje   pozwolenie   od   komisji   finansowej   na   rozpoczęcie, (jeśli zajdzie taka potrzeba) procedury upadłości finansowej czyli bankructwa.
6    grudnia    2002    -    kardynał    Bostonu    Bernard    F.    Law    wezwany    do    Watykanu.    Wyjeżdża    w    dniu,    kiedy powinien   stawić   się   na   przesłuchanie   dotyczące   seksualnemu   wykorzystywaniu   małoletnich   przez   księży kościoła rzymsko-katolickiego w podległej mu bostońskiej archidiecezji.
13   grudnia   2002   -   po   prawie   tygodniowych   rozmowach   z   watykańskimi   zwierzchnikami,   Kardynał   Law spotyka   się   z   papieżem   składając   rezygnację   na   jego   ręce.   Papież   akceptuje   i   wyznacza   Richard   Gerard Lennon na nowego tymczasowego, biskupa archidiecezji bostońskiej.
Kwiecień   2003   -   archidiecezja   bostońska   uniknęła   bankructwa,   dzięki   zgodzie   na   sprzedaż   posiadłości wartej   przeszło   100   mil.dol.   Pieniądze   te   użyte   będą   na   wypłacenie   odszkodowań   ponad   pięciuset   ofiarom księży pedofilów.
24 sierpnia 2003 - ksiądz pedofil John Geoghan został zabity w więzieniu Massachusetts.
27   lutego   2004   -   raport   sporządzony   pod   nadzorem   kościoła   katolickiego,   wskazuje,   że   od   roku   1949 ponad   4   tysięcy   amerykańskich   rzymsko-katolickich   księży   oskarżonych   było   o   seksualne   wykorzystywanie małoletnich. Ponad 10 tysięcy oskarżających to w szczególności chłopcy.
7    lipca    2004    -    archidiecezja    portlandzka    występuje    do    sądu    o    bankructwo,    motywując    swoją    decyzję niemożliwością   wypłacenia   żądanej   sumy   odszkodowania   w   wysokości      155   mil.dol.      za   wykorzystywanie seksualne   przez   księdza   Maurice   Grammond,   ponad   pięćdziesięciu   chłopców.   Oskarżenia   sięgały   roku 1980.
28   września   2004   -   prokurator   odrzucił   oskarżenie   przeciwko   byłemu   biskupowi   z   Massachusetts   Thomas Dupre, ale w kilka godzin później oskarżono go o zgwałcenie dwoje dzieci w roku 1970.
15   listopada   2004   -   rzymsko   -   katoliccy   biskupi   Stanów   Zjednoczonych   wybrali   William   Skylstad,         jako swojego   nowego   prezydenta.   Ze   względu   na   bardzo   wysoką   liczbę   ofiar   wykorzystywania   seksualnego,        jego waszyngtońska Diecezja również może wkrótce skorzystać z prawa do bankructwa.
3   grudnia   2004   -   po   przeszło   dwóch   latach   rozmów,   diecezje   Rzymsko-Katolicka   w   Orange   County   / Kalifornia   osiągnęła   porozumienie   w   sprawie   odszkodowania   dla   87   ofiar   wykorzystywania   seksualnego. Suma odszkodowania - 100 mil. dol.
7   lutego   2004   -   sąd   Stanów   Zjednoczonych   uznał   winnym   księdza   Poul   Shanley,   czterech   przypadków wykorzystywania   seksualnego   z   gwałtem   małoletniego   włącznie.   Przestępstwa   seksualne   księdza   miały miejsce w latach 1980.
Stany Zjednoczone Przebieg Najwazniejszych Wydarzeń w Skrócie
.
.
.
.
.
Copyright © 2007 RuchOfiarKsiezy.Org   |   Zakroczym.Info Dozwolone rozpowszechnianie materiału z zaznaczeniem skąd pochodzi