KsiezaPedofile.Info

 
Główna Małoletni Rodzice O Nas Kontakt
STRONA GŁÓWNA
TO NIE TWOJA WINA
JAK SIĘ ZACHOWAĆ
NIE IDŹ DO KOŚCIOŁA
POLSKIE PRAWO
KARTA PRAW OFIARY
DOKUMENTY
AUDIO/VIDEO
FORUM DYSKUSYJNE
BANNER
SPRAWA ZAKROCZYMSKA

Jeśli byłeś wykorzystany seksualnie przez księdza lub innego pracownika kościoła kliknij po więcej informacji

Jeśli posiadasz informacje o seksualnym wykorzystywaniu przez księdza lub innego pracownika kościoła kliknij po więcej informacji

 

Ruch Ofiar Księzy - Udostępniający serwis

 Użytkownik  -  Korzystający z serwisu.

----------

 

 

RuchOfiarKsiezy.Org | KsiezaPedofile.Info | Zakroczym.Info

Dozwolone rozpowszechnianie materiału

z zaznaczeniem skąd pochodzi

 

Ochrona prywatności i odpowiedzialność

 1. Materiały oryginalne zamieszczone na naszych stronach internetowych i ich tłumaczenia na język polski, służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały opracowane na podstawie informacyjnych doniesień mediów o światowej reputacji, takich jak BBC, CBC CNN, The Boston Globe, The New York Times i inne. Wyjątek stanowią tu teksty "własne" gdzie (właściciel serwisu) Wincenty Szymański autor tekstów "oskarżam" bierze pełną odpowiedzialność za prezentowaną w nich treść.

 2. Ze względu na  możliwości występowania błędów w tłumaczeniu czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza naszą kontrolą, "udostępniający serwis", nie ponosi żadnej odpowiedzialności za, dokładność czy kompletność zamieszczonych materiałów informacyjnych,  jak również za ich przydatność dla określonych działań "użytkowników"  serwisu.

 3. Zamieszczone materiały informacyjne nie podlegają aktualizacji a ewentualne ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem materiałów oryginalnych czy tłumaczeń na język polski,  ponosi "użytkownik".

 4. "Udostępniający serwis",  nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec "użytkowników" serwisu lub osób trzecich, z tytułu ewentualnych szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem materiałów informacyjnych zamieszczonych na "udostępnionym serwisie", stronach internetowych.

 5. "Udostępniający serwis", nie odpowiada za polisę ochrony prywatności i jej stosowanie przez właścicieli stron oryginalnych materiałów informacyjnych,  które wykorzystywane są do tłumaczenia na język polski. Jeżeli zachodzi taka potrzeba użytkownik serwisu powinien zapoznać sie z treścią oświadczeń o ochronie prywatności serwisu który jest właścicielem oryginalnego materiału informacyjnego.

 6. Właściciel serwisu, Wincenty Szymański autor tekstów "oskarżam" bierze pełną odpowiedzialność za prezentowaną w nich treść.

 7. "Udostępniający serwis", NIE sprzedaje i NIE daje do używania zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom.

 8. Udostępniający serwis, NIE instaluje  na komputerze "użytkownika" tzw. "cookies".

 9. Kiedy użytkownik kontaktuje się z udostępniającym serwis używając "Formularz Kontaktowy" . IP adres  rejestrowany jest automatycznie.

Copyright

 1. DOZWOLONE JEST ROZPOWSZECHNIANIE materiałów z zaznaczeniem skąd pochodzą.

 2. Materiały  należące do "udostępniającego serwis" (ROK) są Copyright © RuchOfiarKsięży.Org.

 3. Oryginalne materiały informacyjne zamieszczone na stronach "udostępniającego serwis",  mogą być (ale nie muszą) prawnie zastrzeżone. "Użytkownik" powinien zapoznać sie z treścią oświadczeń o "Copyright",  serwisu który jest właścicielem oryginalnego materiału informacyjnego.

 4. "Udostępniający serwis" nie jest odpowiedzialny za polisę "Copyright" i jej stosowanie przez właścicieli stron oryginalnych materiałów informacyjnych, jak i ich przestrzeganie przez "użytkowników" serwisu.

 5. Korzystanie z materiałów graficznych, zdjęć, aplikacji i plików danych oraz innych elementów należących do "udostępniającego serwis" czy właściciela materiałów oryginalnych -  nie oznacza nabycie praw własności

Kontakt

Jeśli masz jakieś pytania związanie z powyższym oświadczeniem wyślij email na adres: RuchOfiarKsiezy.Org


 

KsiezaPedofile.Info

 

RuchOfiarKsiezy.Org | KsiezaPedofile.Info | Zakroczym.Info

Dozwolone rozpowszechnianie materiału

z zaznaczeniem skąd pochodzi