Molestowanie małoletnich, przez katolickich księży jest problemem globalnym Jest wyrazem nie tylko seksu, ale także poczucia bezkarności i władzy, jej codziennego nadużywania i arogancji  wśród ludzi w sutannach
Copyright © 2007 - 2018 RuchOfiarKsiezy.Org   |  Zakroczym.Info Dozwolone rozpowszechnianie materiału z zaznaczeniem skąd pochodzi
Boston   Diecezja    -   Najbardziej   znany   w   Stanch   Zjednoczonych   i   liczący   sie w   kościele   katolickim      biskup.      Zrezygnował   13   Grudnia   2003   po   latach krytyki     za     nie     usuwanie     przez     dziesiątki     lat,          księży     pedofilów     z zajmowanych    stanowisk.    Kiedy    w    początkach    lat    90-tych    ujawniono, przestępstwa    wykorzystywania    seksualnego    małoletnich    przez    księdza James     Porter     i     kiedy     w     latach     2002     “The     Boston     Globe”     ujawnił przestępstwa   księdza   John   Geoghan's,      Kardynał   Bernard   F.   Law...   nazwał     te fakty, jako "jednorazowe incydenty". Palm Beach Diecezja  -  był pierwszym biskupem w Stanach Zjednoczonych który zrezygnował na tle wykorzystywania seksualnego małoletnich. W czerwcu 1998 roku przyznał się do molestowania 5 chłopców w trzech różnych parafiach. Arizona Diecezja - Podając jako powód, stan zdrowia zrezygnował z zajmowanego stanowiska 7 Marca 2003. Przeprosił za seksualne wykorzystywanie małoletnich w jego diecezji. W szczególności przepraszał za nieodpowiednie prowadzenie sprawy ks. Robert C. Trupia i 11 innych księży pedofilów. Kierowana przez niego Diecezja, zapłaciła w roku 2002, 14 mln. odszkodowania. Mlnwaukee Diecezja - Po ujawnieniu, że jego diecezja zapłaciła 450 tysięcy dolarów dla osobnika który oskarżył go o napad, zrezygnował ze stanowiska 25 Maja 2002 przyznając się do "nieodpowiednich stosunków z mężczyzną", ale nie przyznał się do napadu. Lexington Diecezja - Po oskarżeniu go o wykorzystywanie seksualne dwóch małoletnich i jednego 18-sto latka w archidiecezji Louisville, zaprzeczył oskarżeniom ale zrezygnował z zajmowanego stanowiska w dniu 11 Czerwca 2002 roku. Santa Rosa Diecezja - Zrezygnował ze stanowiska 21 Lipca 1999 roku po tym jak kalifornijski ksiądz oskarżył go o wciągnięcie go w akt seksualny. Biskup potwierdził zajście ale stwierdził że seksualny akt "był za obopólną zgodą".   Mlnwaukee, MT - Po ujawnieniu że jego diecezja zapłaciła 450 tysięcy dolarów dla osobnika który oskarżył go o napad, zrezygnował ze stanowiska 25 Maja 2002 przyznając się do "nieodpowiednich stosunków z mężczyzną" ale nie przyznał się do napadu. Zrezygnował ze stanowiska 21 Lipca 1999 roku po tym jak kalifornijski ksiądz oskarżył go o wciągnięcie go w akt seksualny. Biskup potwierdził zajście ale stwierdził że seksualny akt "był za obopólną zgodą" Przyznał się do wykorzystywania seksualnego  conajmniej    5    młodych    kobiet    z    New    Mexico    w    latach    1970/80-tych. Zrezygnował w marcu 1993 roku. W   roku   2002   liczba   wykorzystywanych   seksualnie   przez   księży   osób   zaczęła   przeradzać   się   w   setki,   stało   sie   jasne,   że wykorzystywanie seksualne w kościele katolickim,  to nie sporadyczny przypadek to smutna powszechna rzeczywistość. Przez   dziesiątki   lat   administracja   kościoła   ukrywała   przed   opinią   publiczną,   fakty   seksualnych   przestępstw   popełnianych księży.    Skargi    były    ignorowane    lub    za    milczenie,    płacono    pokaźne    sumy    pieniędzy    a    oskarżanych    księży    pedofilów przenoszono do innych  parafii.
Anthony O'Connell, Biskup
 John McCormak, Biskup
 Keith Symons, Biskup
Manuel D. Moreno , Biskup
Rembert Weakland , Biskup
J. Kendrick Williams , Biskup
G. Patrick Ziemann , Biskup
Bernard Law , Biskup, Kardynał
Robert Sanchez , Biskup
USA -  Biskupi  -  Kierownicy  Diecezji Ukrywają Prawdę Seksualnego Wykorzystywania Małoletnich
Największe   rozmiary   skandalu   seksualnego   w   kościele   katolickim   można   było   ujrzeć   w   diecezji   bostońskiej...   czy   to   znaczy, że    w    innych    diecezjach    problem    wykorzystywania    małoletnich    przez    księży    nie    istnieje?    Oh    nie!    wprost    przeciwnie. Dochodzenia   ujawniają,   że   do   roku   2002   aż   1,   200   księży   oskarżanych   wykorzystywanie   seksualne   małoletnich,   miało miejsce w innych diecezjach niż Bostońska. Problem   jest   ogólno   krajowy   i   trwa   w   dalszym   ciągu.   Jak   podaje   “New   York   Times”,      ponad   dziesięciu   biskupów   zmuszonych   było do rezygnacji ze swoich stanowisk ze względu na skandale seksualne.
.
.
.
.
.
Copyright © 2007 RuchOfiarKsiezy.Org   |   Zakroczym.Info Dozwolone rozpowszechnianie materiału z zaznaczeniem skąd pochodzi
USA -  Biskupi  -  Kierownicy  Diecezji Ukrywają Prawdę Seksualnego Wykorzystywania Małoletnich
Największe      rozmiary      skandalu      seksualnego      w kościele    katolickim    można    było    ujrzeć    w    diecezji bostońskiej...   czy   to   znaczy,   że   w   innych   diecezjach problem    wykorzystywania    małoletnich    przez    księży nie   istnieje?   Oh   nie!   wprost   przeciwnie.   Dochodzenia ujawniają,     że     do     roku     2002     aż     1,     200     księży oskarżanych              wykorzystywanie              seksualne małoletnich,   miało   miejsce   w   innych   diecezjach   niż Bostońska. Problem   jest   ogólno   krajowy   i   trwa   w   dalszym   ciągu.   Jak podaje   “New   York   Times”,      ponad   dziesięciu   biskupów zmuszonych   było   do   rezygnacji   ze   swoich   stanowisk   ze względu na skandale seksualne.
Boston    Diecezja     -    Najbardziej    znany    w    Stanch Zjednoczonych    i    liczący    sie    w    kościele    katolickim      biskup.        Zrezygnował    13    Grudnia    2003    po    latach krytyki   za   nie   usuwanie   przez   dziesiątki   lat,      księży pedofilów     z     zajmowanych     stanowisk.     Kiedy     w początkach     lat     90-tych     ujawniono,     przestępstwa wykorzystywania     seksualnego     małoletnich     przez księdza    James    Porter    i    kiedy    w    latach    2002    “The Boston    Globe”    ujawnił    przestępstwa    księdza    John Geoghan's,      Kardynał   Bernard   F.   Law...   nazwał      te fakty, jako "jednorazowe incydenty".
Bernard Law , Biskup, Kardynał
Anthony O'Connell, Biskup
Palm   Beach   Diecezja      -      był   pierwszym   biskupem   w Stanach    Zjednoczonych    który    zrezygnował    na    tle wykorzystywania seksualnego małoletnich. W   czerwcu   1998   roku   przyznał   się   do   molestowania 5 chłopców w trzech różnych parafiach.
 John McCormak, Biskup
Arizona     Diecezja      -     Podając     jako     powód,     stan zdrowia   zrezygnował   z   zajmowanego   stanowiska   7 Marca          2003.          Przeprosił          za          seksualne wykorzystywanie    małoletnich    w    jego    diecezji.    W szczególności       przepraszał       za       nieodpowiednie prowadzenie   sprawy   ks.   Robert   C.   Trupia   i   11   innych księży    pedofilów.    Kierowana    przez    niego    Diecezja, zapłaciła w roku 2002, 14 mln. odszkodowania.
 Keith Symons, Biskup
Mlnwaukee    Diecezja    -    Po    ujawnieniu,    że    jego diecezja   zapłaciła   450   tysięcy   dolarów   dla   osobnika który      oskarżył      go      o      napad,      zrezygnował      ze stanowiska     25     Maja     2002     przyznając     się     do "nieodpowiednich   stosunków   z   mężczyzną",   ale   nie przyznał się do napadu.
Manuel D. Moreno , Biskup
Lexington      Diecezja      -      Po      oskarżeniu      go      o wykorzystywanie    seksualne    dwóch    małoletnich    i jednego     18-sto     latka     w     archidiecezji     Louisville, zaprzeczył       oskarżeniom       ale       zrezygnował       z zajmowanego   stanowiska   w   dniu   11   Czerwca   2002 roku.
Rembert Weakland , Biskup
Santa   Rosa   Diecezja   -   Zrezygnował   ze   stanowiska 21   Lipca   1999   roku   po   tym   jak   kalifornijski   ksiądz oskarżył    go    o    wciągnięcie    go    w    akt    seksualny. Biskup      potwierdził      zajście      ale      stwierdził      że seksualny akt "był za obopólną zgodą".
J. Kendrick Williams , Biskup
Mlnwaukee,   MT   -   Po   ujawnieniu   że   jego   diecezja zapłaciła    450    tysięcy    dolarów    dla    osobnika    który oskarżył   go   o   napad,   zrezygnował   ze   stanowiska   25 Maja    2002    przyznając    się    do    "nieodpowiednich stosunków    z    mężczyzną"    ale    nie    przyznał    się    do napadu.
G. Patrick Ziemann , Biskup
Zrezygnował   ze   stanowiska   21   Lipca   1999   roku   po tym      jak      kalifornijski      ksiądz      oskarżył      go      o wciągnięcie   go   w   akt   seksualny.   Biskup   potwierdził zajście    ale    stwierdził    że    seksualny    akt    "był    za obopólną zgodą"
Robert Sanchez , Biskup
Przyznał się do wykorzystywania seksualnego  conajmniej    5    młodych    kobiet    z    New    Mexico    w latach    1970/80-tych.    Zrezygnował    w    marcu    1993 roku.
W   roku   2002   liczba   wykorzystywanych   seksualnie przez   księży   osób   zaczęła   przeradzać   się   w   setki, stało    sie    jasne,    że    wykorzystywanie    seksualne    w kościele   katolickim,      to   nie   sporadyczny   przypadek to smutna powszechna rzeczywistość. Przez   dziesiątki   lat   administracja   kościoła   ukrywała przed       opinią       publiczną,       fakty       seksualnych przestępstw      popełnianych      księży.      Skargi      były ignorowane    lub    za    milczenie,    płacono    pokaźne sumy    pieniędzy    a    oskarżanych    księży    pedofilów przenoszono do innych  parafii.